U ontvangt een nabestaandenpensioen

De risicoregeling is in 1999 beëindigd, dat wil zeggen dat vanaf 1 januari 2000 geen nabestaandenpensioen meer via het pensioenfonds wordt verzekerd.

Ten tijde van de beëindiging van de risicoregeling ontving u reeds een nabestaandenpensioen van het pensioenfonds. Met ingang van 1 januari 2000 zijn alle ingegane nabestaandenpensioenen aan Nationale Nederlanden overgedragen.

Het pensioenfonds bleef vanaf 2000 tot en met 2009 wel betrokken bij de indexatie (verhoging) van de ingegane pensioenen. Gedurende de genoemde periode zijn alle ingegane pensioenen jaarlijks verhoogd. Dat gebeurde in enkele jaren aan de hand van de prijsontwikkeling (de inflatie). In enkele jaren werd op grond van de financiële positie van het pensioenfonds een hogere indexatie toegekend.

Het pensioenfonds wordt in 2010 opgeheven. In verband daarmee heeft het pensioenfonds het vermogen in 2009 overgedragen aan Nationale Nederlanden, waarmee het pensioenfonds een vaste jaarlijkse en levenslange indexatie van de ingegane pensioenen heeft ingekocht van 2,45%. Deze vaste indexatie gaat met ingang van 1 januari 2010 in. De opheffing van het pensioenfonds heeft geen nadelige gevolgen voor de ingegane pensioenen die sinds 1 januari 2000 aan Nationale Nederlanden zijn overgedragen. Nationale Nederlanden blijft ook na de opheffing van het pensioenfonds zorgen voor de uitbetaling van de pensioenen. Dankzij de inkoop van de vaste indexatie door het pensioenfonds, worden de pensioenen jaarlijks met 2,45% verhoogd.

Met onze brief van 23 februari 2010 informeerden we alle pensioengerechtigden over de overdracht en de vaste jaarlijkse indexatie. De genoemde brief vindt u hier. Het betreft 222 pensioengerechtigden die momenteel een nabestaandenpensioen ontvangen.

De komende maanden kunt u de volgende informatie verwachten:

Wanneer

Informatie

via

februari

Bericht over de opheffing van het pensioenfonds, de overdracht naar Nationale Nederlanden en de verhoging met ingang van januari 2010.

Brief van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten

februari

De schriftelijke bevestiging dat Nationale Nederlanden de nabestaandenpensioenen levenslang jaarlijks met 2,5% verhoogt;

Nationale Nederlanden

maart

Jaarverslag 2008

Deze website

oktober

Jaarverslag 2009

Deze website

Nog niet bekend

Informatie over een eenmalige uitkering : deze eenmalige uitkering betreft de verdeling van een
– naar verwachting relatief klein – overschot van het pensioenfonds, nadat alle werkzaamheden zijn afgerond en het pensioenfonds de administratieve nota’s heeft afgerekend.

Een persoonlijke brief van het pensioenfonds

Vóór het einde van 2010

De betaling van de eenmalige uitkering

Nationale Nederlanden

oktober

Verantwoordingsrapportage van de liquidatie van het pensioenfonds. Zie liquidatieoverzicht.

Deze website

Vragen & Antwoorden over de vaste indexatie

Dat hangt uiteraard af van de toekomstige ontwikkeling van de prijzen. Op dit moment bedraagt de inflatie minder dan 1%. De eerste vaste verhoging van 2,45% betekent in elk geval dat de koopkracht van uw pensioenuitkering toeneemt. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. Er kunnen namelijk uiteraard ook jaren voorkomen dat de inflatie hoger is dan 2,45%. In die jaren neemt de koopkracht van uw pensioenuitkering af. De effecten van de vaste indexatie voor de koopkracht kunnen dus van jaar tot jaar anders zijn, zowel negatief als positief.

Als gevolg van de opheffing van het pensioenfonds kan het pensioenfonds niet langer betrokken blijven bij de indexatie van de pensioenen en deze van jaar tot jaar mede afstemmen op de ontwikkeling van de prijzen. Voor zover de middelen dat uiteraard ook in de toekomst zouden hebben toegelaten.

Daarom heeft het pensioenfonds het beschikbare vermogen aangewend voor de inkoop van een levenslange vaste jaarlijkse indexatie ten behoeve van alle pensioengerechtigden bij een verzekeraar.