Welkom op de site van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten.

Opheffing pensioenfonds in 2010

De Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten wordt in de loop van 2010 opgeheven. De ingegane pensioenen - die al sinds 1 januari 2000  door Nationale Nederlanden worden verzorgd - worden ook na de opheffing van het pensioenfonds verzorgd door Nationale Nederlanden en jaarlijks met 2,45% verhoogd. Het pensioenfonds voerde vanaf 1 januari 1971 tot en met 31 december 1999 de verplichte risicoregeling uit ingevolge de Pensioenverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten. De pensioenregeling bood tot 1 januari 2000 uitsluitend een verzekering van het nabestaandenpensioen.

Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movir en vrijwillige pensioenregeling bij Centraaal Beheer Achmea
De liquidatie van het pensioenfonds heeft geen consequenties voor de vrijwillige verzekeringen. De contacten over de mantelcontracten waar het pensioenfonds tot nu toe bij betrokken is, te weten:

  • de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Advocaten bij Movir (www.movir.nl
  • en de vrijwillige pensioenregeling voor advocaten bij Centraal Beheer Achmea (www.centraalbeheerachmea.nl/)

zullen na de liquidatie via BaliePlus (www.balieplus.nl) lopen.

Op deze website vindt u een samenvatting van de belangrijkste informatie over de opheffing, specifiek toegespitst op de volgende situaties: